کالاهای همسان

  • :  در دسترس

  • 80,000 ریال
    80000IRR
  • 

سفارش پیامکی!

برای خرید این کالا کافیست کد آنرا به شماره 100032601 پیامک کنید !

کد کالا :9821

اطلاعات تکنیکی خاص

نام کالاسیم تار و سه تار
وزن0.0200
برندسیم و تار
مدل
توضیحات 1. در ساز سه تار، نیروی کششی ای که تارهای (سیم و تار) در مجموع تحمل می کنند (در صورتی که به ترتیب سیم ها ć، g، ć، c و بر اساس a:440 Hz کوک شوند) برابر با 6.894 کیلوگرم می باشد. درحالی که این نیرو در تارهای معمول و رایج با همین شرایط چیزی در حدود دو برابر این مقدار است. این قضیه در ساز تار هم صدق می کند (10.22 کیلوگرم). 2. جنس تارهای (سیم و تار) برای تار و سه تار در ردیفهای نخست و دوم و نخستین تار ردیف سوم، یکسان بوده (فولاد زنگ نزن) و این جنس و رنگ صدای یکسانی را در ساز ایجاد می نماید. لازم به ذکر است از آنجایی که سیم آخر در تار و سه تار همواره صدایی گرم و بم داشته و بکاربردن آن به تنهایی ناهمگون بوده و باصطلاح پله می نموده است و هدف از اضافه نمودن سیم سوم در سه تار و سیم نخست ردیف سوم در تار، تعدیل نمودن صدای سیم آخر بوده است، بنابراین ما نیز سیم مذکور را از همان جنس آلیاژ مس (دارای نوایی گرم با حفظ نقش سنتی آن) اما با کششی همسان با سایرین انتخاب کرده ایم. 3. تارهای (سیم و تار) کششی نزدیک به هم را ایجاد می نمایند و سبب می شوند تا نوازنده از روی اجبار قدرت زخمه زدن خود را به هنگام تغییر دستانها و رفتن از تاری به تار دیگر ، تغییر ندهد. 4. یکنواختی و نزدیک به هم بودن کشش سیمها در (سیم و تار)، موجب یکنواختی کوک ساز و تعادل فشار وارد به خرک می گردد. 5. کشش پایین واردشده به تارها در (سیم و تار) باعث می شود تا نوازنده در اجرای زینتها و ظرایف، عملکرد بهتری داشته باشد. 6. کشش پایین سیمهای (سیم و تار) همچنین از پاره شدن زود هنگام تارها جلوگیری می نماید. با همه این تفاسیر، استفاده از تارهای ویژه (سیم و تار) که از کشش پایینی برخوردار هستند می تواند به سلیقه شخص نوازنده و نوع سبک نوازندگی او هم بستگی داشته باشد.

نظرات کاربراننمودار قیمت

کالاهای مشابه